Můžeme být zdraví 

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“ Platón

Biorezonanční metoda BICOM

Umožňuje diagnostikovat příčinu onemocnění

Biorezonanční metoda BICOM se v lékařství západní Evropy používá již více než 30 let. Patří, stejně jako například homeopatie a akupunktura, do oblasti tzv. "komplementární medicíny". Biorezonanční přístroj umožňuje diagnostikovat příčinu onemocnění, která je často nejen na fyzické, ale i na mentální a emoční úrovni. Komplexním přístupem jsme schopni řešit nejen příznak, ale především příčinu různých chorobných stavů a změn psychiky.

Biorezonance je výhradně neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi. Nedochází k intoxikaci organismu a nežádoucím účinkům, jako u terapie běžnými léčebnými prostředky. Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací.

Biorezonanční přístroj BICOM
Biorezonanční přístroj BICOM

Neinvazivní metoda, která řeší příčinu, ne pouze příznak (symptom).

Jak metoda funguje?

Chronické nemoci, únava, závislosti?