Tým

MUDr. Monika Čandová

Vystudovala jsem klasickou medicínu - 3. LF UK v Praze, následně jsem složila atestaci I. stupně v oboru všeobecné lékařství. V průběhu své dlouholeté praxe v tomto oboru jsem také hledala alternativní cesty léčení příčin nemocí. To mne přivedlo k poznání homeopatie, dále jsem složila zkoušku z akupunktury v rámci doškolování lékařů.

V rámci své praxe praktického lékaře jsem se setkávala s "chronickými nevyléčitelnými chorobnými stavy", často autoimunitní povahy. Hledala jsem následně smysluplné a sofistikované metody léčení příčin a ne příznaků nemocí. Naplněním tohoto přání bylo setkání se s biorezonančním přístrojem Bicom Optima.

Iva Lojková

Už jako malé dítě jsem vyrostla v nádherném prostředí obklopeném přírodou. Při bližším poznávání rostlin a živočichů mi bylo jasné, že všechno má svůj původ, cestu i cíl. Učila jsem se účinkům a složení bylinek a používala je. Naučila jsem se masážím, kde věřím, že každý dobře míněný dotek pomáhá a uvolňuje. U svých nemocí nebo i porodů jsem si uvědomovala, že znám své tělo mnohem lépe než sebepečlivější lékař. Převzala jsem zodpovědnost za své zdraví. Potom jsem se mohla začít léčit, uzdravovat nebo nemocím předcházet.

Nám dostupná medicína je velice potřebná a na dobré úrovni, když potřebujeme pomoci akutně, ale s dlouhodobě vleklými potížemi nám často neumí pomoci nebo jen potlačuje jejich příznaky. Tyto skutečnosti mě dovedly k Monice Čandové a Bicomu Optima. 

Galerie

Certifikáty

z absolvovaných školení a seminářů